ĐH Ngoại thương được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1357/QLCL-QLVBCC thông báo Trường Đại học Ngoại thương đủ điều kiện tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông quy định hoạt các quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với nhiều chức danh, tiêu chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Công văn cũng yêu cầu Trường ĐH Ngoại thương chỉ đạo tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT; thực hiện in phôi chứng chỉ và quản lý cấp, phát chứng chỉ tại Thông tư số 21/2019/TT-BGDDT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

P.V

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/dh-ngoai-thuong-duoc-to-chuc-thi-cap-chung-chi-ung-dung-cntt-co-ban-20200916191418461.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *